با ما درارتباط باشید

با مشاوران شرکت مهندسی امواج نور تماس بگیرید و هر اطلاعاتی را که در رابطه با خرید پایه های روشنایی نیاز دارید ،بدست آورید.

تماس با ما

تلفن:  ۱۵-۳۵۲۸۰۷۱۱-۰۳۵

مدیرفروش: ۰۹۱۳۴۵۲۹۸۸۴

فاکس:  ۱۵-۳۵۲۸۰۷۱۱-۰۳۵ داخلی ۱۲

خدمات پس از فروش:  ۳۵۲۶۷۴۱۳-۰۳۵

ایمیل: amvajenoor@gmail.com

کدپستی: ۸۹۱۷۶۳۵۱۷۵

صندوق پستی: ۸۹۱۹۵۳۳۶۶

آدرس: یزد – بلوار ۲۲ بهمن – کوچه اعظم ۱۰