سطل زباله

سطل زباله فلزی امواج نور
با در نظر گرفتن این مطلب که سطل زباله از ملزومات اصلی در زندگی شهری است و از نظر بهداشتی و کیفیتی تاثیر مستقیم بر رویه زندگی شهروندان دارد تقریبا نیاز به این وسیله در کلیه مکانها احساس میگردد .

از نظر شکل ظاهری و زیبایی خود یک عامل موثر در زیباسازی شهرها محسوب شده و می تواند در تغییر چهره شهر و روحیه افراد موثر باشد . سطل زباله ها در دو نوع کلی فلزی و پلاستیکی تولید و عرضه میشوند که بنابر نیاز محل مورد نظر دارای اشکال و اندازه های گوناگونی میباشند.
در این راستا گروه تولیدی امواج نور با در نظر گرفتن آیتم های بهداشتی ، کیفی ، زیبایی ، تنوع و … اقدام به طراحی و ساخت سطل زباله در مدل های مختلف نموده است