فونداسیون پیش ساخته

در شرکت امواج نور یزد  مصارف فنداسیون های پیش ساخته تولید شده برای  برج های روشنایی و استادیومی ، پایه های دوربین ، پایه های راهنمائی و رانندگی و پایه های چراغ روشنایی میباشند.

فونداسیون های پایه روشنایی برای پایه های به ارتفاع ۲ تا ۳۰ متر در ۲ شکل پاشنه دار ، و مکعب مربع در سایز های مختلف تولید میگردد. طراحی و تولید این فونداسیون ها به گونه ای می باشد که تمام بارهای استاتیکی و دینامیکی سازه توسط آن تحمل می گردد، و هر نوع پایه روشنایی به آسانی توسط مهره بر روی آن نصب می شود. فونداسیون ها دارای معبر جهت ورود و خروج کابل می باشد.

 انواع فونداسیون

فنداسیون ازلحاظ ساخت به دو دسته تقسیم می شوند:

۱-    فونداسیون پیش ساخته

۲-    فونداسیون هایی که در محل نصب آماده می شوند و برای ساخت آنها در همان محل بتن ریزی را انجام می دهند.

فونداسیون پیش ساخته چیست؟

فونداسیون پیش ساخته یک فونداسیون بتنی است که در شرایط کاملاً استاندارد و در محیط کنترل شده تهیه و تولید می شود و در هنگام نصب به محلی که مشتری قصد نصب آنرا دارد ارسال و از آن استفاده می شود. یکی از مزایای این فونداسیون این است که قابلیت جابجایی دارد

 کیفیت بتن فونداسیون پایه چراغ باید به چه صورتی باشد؟

از آنجایی که این فونداسیون ها باید دارای استحاک کافی باشند و زمانی که پایه به آنها متصل شد بتوانند قدرت ایستایی که پایه نیاز دارد را تولید کنند، عیار بتن آنها را ۳۵۰ کیلوگرم در متر مکعب می سازند.