ایستگاه اتوبوس

ایستگاه اتوبوس از دیگر عناصر شهری هستند که به دلیل سازه ای بودن نقش مهمی در سیمای محیط شهری بر عهده دارند.

وجود یک ایستگاه اتوبوس مناسب ، برای تمام سیستم عادی حمل و نقل درون شهری ، امری واجب و ضروری است ، اما میزان مناسب بودن این ایستگاه ها ، بستگی به نظر شهروندانی دارد که از آن استفاده می کنند.

مکان یابی این عناصر در فضاهای شهر بسیار مهم است. چرا که همواره محل رفت و آمد تعداد زیادی از شهروندان و وسایل نقلیه هستند. این نوع سازه ها علاوه بر زیبایی ، مجهز بودن به مبلمان مناسب و یکپارچگی با کل طرح باید در برابر عوامل طبیعی تخریب و فرسایش نیز مقاوم بوده و دائما نیاز به تعمیر و نگهداری نداشته باشد. معمولا در نقاط سردسیر و پر بارش بدنه ایستگاه به گونه ای طراحی می شود که مسافران از عوامل جوی در امان باشند و موجبات آسایش آنها فراهم گردد.

همچنین باید در کنار ایستگاه های اتوبوس به تعداد لازم نیمکت پارکی و سطل زباله پارکی جایگذاری گردد تا این منطقه از نظر فضای آسایشی مشکلی نداشته باشد.